RS58c Ringstand

Ringstand på Bremnes fort:

Utenfor inngangen til fjellanlegget på Bremnes ligger det en skytter-stilling som er bygd av betong. Stillingen består av en inngang med et lite rom hvor man ender opp i en 80cm ring på toppen. I denne ringen står skytteren beskyttet når han betjener maskingeværet.

Navnet på denne type bunker/stilling var ringstand eller tobruk. Ringstanden på Bremnes er av type RS58c. Dette var en av mange varianter alt etter hva slags våpen eller utstyr den skulle brukes til. Andre ting den ble brukt til kunne være bombekaster, observasjon, sambandsutstyr (Lichtsprechgerät) etc. Det var ofte en vedovn inne i bunkeren slik at soldatene holdt varmen på kalde dager. På ett av bildene nedenfor vises piperøret på veggen.

 


Ringstand


Ringstand


Inngang, piperør oppe til venstre


Sett ovenfra


Sett utenfra og inn


MG-stativ funnet ved stillingen