Brakkeområdet

Brakkeområdet på Bremnes fort:

Det ble bygget mange brakker på Bremnes fort og disse ble brukt til blant annet forlegninger, offisersmesse, kjøkken, sykestue, skrivestue, lager og verksteder. Det er i dag lite igjen, men grunnmurene kan sees rundt omkring hvor brakkene har vært plassert. Bildene under er tatt av en tysk soldat i tjeneste på Bremnes og gir et godt innblikk i hvordan det så ut rundt brakkeområdet.

Bildene er tatt tidlig i krigen og det ble ble reist flere bygg i området enn det som vises her.


Admiral på besøk


Oppstilling med ca. 120 mann


Vaktbu i bakgrunnen