Luftvern

Luftvern på Bremnes fort:

Det var ikke bare kysten som skulle forsvares. En annen stor trussel for kystfortene var luftangrep fra fly. Hovedskytset på kystbatteriene var ikke egnet til dette formålet og det ble derfor bygget egne stillinger for luftvernkanoner. På tysk kalles det for Flak «Flug Abwehr Kanone». Størrelsen på luftvernskytset varierte en del. Kystfortene hadde som regel 2cm kanoner, noe vi kan kalle for lett luftvern. I Bodø ble det satt opp lett luftvern mange plasser for å beskytte luftrommet. Det ble og satt opp tunge luftvernbatterier med 8,8cm kanoner på Hernes, Bjørkåsen og på Langåsen/Trollåsen (tyskerhaugen).

Bremnes kystfort var oppsatt med 5 stk. 2cm luftvernkanoner. Kanonene ble montert i faste stillinger og besto av 3 stk. Madsen, opprinnelig dansk, og 2 stk. tyske C30. Ved stillingene ble det bygget mannskapsbunkere for personellet som betjente kanonene.

Stilling for 2cm C30:


Tysk soldat ved en 2cm C30 i 1943


Samme stillingen som over i 2010


Utsikten fra stillingen er ganske så lik


Mannskapsbunker


Inne i mannskapsbunker

Stilling for 2cm Madsen:

 
Stilling for 2cm Madsen, 1941


2cm Madsen i stilling, 1941


Samme stilling som bildet over, 70 år senere


Fundament for luftvernkanon


Inne i oppholdsrom ved stillingen