Bombekastere

Bombekastere på Bremnes fort:

Bremnes var oppsatt med 2 stk. ex-franske 5cm bombekastere. Disse kunne være av to typer; 5cm leichter granatwerfer 36 som var bærbar og kunne fraktes rundt, eller 5cm festungsgranatwerfer 210 som var montert i faste bombekasterstillinger. Vi har foreløpig ikke funnet noen bombekasterstillinger på Bremnes så det er usikkert hvilken type som var her. Kystfortene hadde som regel bombekastere i fast stilling. Bombekasterne var en del av nærforsvaret og hadde en skuddtakt på 15-25 runder i minuttet samt en rekkevidde på ca. 500 meter.


Skisse over ringstand for bombekaster


5cm granat for bombekaster


Festungsgranatwerfer 210


Leichter granatwerfer 36


Bombekasterstilling på HKB 3./974 Reitan


Bombekasterstilling på HKB 2./974 Eidet


Bombekasterstilling på HKB 16./974 Grönsviken


Bombekasterstilling på HKB 32./974 Brönnöysund N