Dokumentasjon

Dokumentasjon Bremnes fort:

 Her følger noe av dokumentasjonen vi har på Bremnes fort.


Oversiktskart Bremnes, august 2011


Oversiktskart


Tysk festningskart


Britisk etteretningskart


Forklaring til britisk etteretningskart


Tegning over kommandoplass


Tegning over fjellanlegget


Våpenrapport


Inspeksjonsrapport fra 1943