Jentofthaugen Bunker Museum

Bodø Bunkermuseum

Se siden www.bodobunkermuseum.no for mer informasjon!

Bunkeren på Jentofthaugen ble bygd i 1943-1944 av den tyske okkupasjonsmakten og den ble brukt som sendestasjon for Luftwaffe. Det er Bodøs største betongbunker og til støpingen gikk det med 1125m3 betong, Vegger og tak er 2 til 2,5 meter tykke.
I tiden etter krigen har både Sivilforsvaret og Heimevernet brukt anlegget. Krigshistorisk Forening Bodø fikk sommeren 2014 i samarbeid med Bodø Kommune overta bunkeren med det formål å sette den i stand. Mange tusen dugnadstimer av ildsjeler har virkelig gitt resultater. Nå fremstår bunkeren som meget velholdt og inneholder et krigshistorisk museum i tillegg til å være en forsamlingsplass for opp til 20 personer.
Bunkeren leies ut etter avtale. Møter, temakvelder og foredrag er våre satsningsområder og vi har alle fasiliteter som toalett, vann, kjøkken, trådløst nett og storskjerm for presentasjoner.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:
Thomas Lillevoll – Tlf. 93292162 
Frode Kirknes  – Tlf. 90648666 
Knut Støre  – Tlf. 47605592