Bremnes fort

Bremnes Fort

Under andre verdenskrig ble det bygget om lag 300 tyske kystfort langs norskekysten og i Nordland fylke finner man hele 68 av disse. Bremnes fort var en av brikkene i den tyske Atlanterhavsvollen.
Bremnes Dokumentasjon (1)
Bremnes Dokumentasjon (2)
Bremnes Dokumentasjon (3)
Bremnes Dokumentasjon (4)
Bremnes Dokumentasjon (5)
Bremnes Dokumentasjon (6)
Bremnes Dokumentasjon (7)
Bremnes Dokumentasjon (8)
 
Bremnes Dokumentasjon (1)
Bremnes Dokumentasjon (2)
Bremnes Dokumentasjon (3)
Bremnes Dokumentasjon (4)
Bremnes Dokumentasjon (5)
Bremnes Dokumentasjon (6)
Bremnes Dokumentasjon (7)
Bremnes Dokumentasjon (8)
previous arrow
next arrow
Bremnes fort lå under Artillerigruppe 510 Bodø som i løpet av krigen besto av 9 kystfort. Dette var både hær og marinebatterier. Bremnes var et marinebatteri og hadde tysk benevnelse «MAB 5./510 Brömsneset».

Brakkebygging på Bremnes fort

Tyskerne startet byggingen av Bremnes høsten 1940. I oktober 1940 ble det rapportert at Bremnes fort var stridsklart. Det vil si at hovedskytset var klart til bruk, bygging av stillinger og festningsverk fortsatte sin gang. Av kanoner ble Bremnes oppsatt med 4 stk. 15cm Uto C16 L/45 kanoner med en skuddvidde på 16000 meter. Dette var opprinnelig tyske ubåtkanoner fra 1.verdenskrig. Kanonene er i dag fjernet, men alle stillingene står igjen.

15cm Uto kanon på Bremnes fort

Forutenom 15cm kanonene som var hovedskyts hadde Bremnes også andre våpen å forsvare seg med:
– 5 stk. 2cm luftvernkanoner
– 2 stk. 7,6cm feltkanoner
– 1 stk. 4,7cm panservernkanon
– 1 stk. 5cm kampvognkanon
– 2 stk. 5cm bombekastere
– Maskingevær og flammekastere

I tillegg var der 2 stk. 60cm lyskastere og 2 stk. 150cm lyskastere.

Tysk soldat ved en 2cm luftvernkanon på Bremnes fort

Det ble bygget et stort fjellanlegg som ble brukt som ammunisjonslager. Ammunisjonen ble fraktet i vogner på skinner fra fjellanlegget og ut til stillingene. Fjellanlegget blir i dag leid ut som selskapslokale.
På toppen av Bremnes fort er det en kommandobunker. Her ble observasjoner, avstandsmåling etc. gjort for å kunne utarbeide skytedata til kanonene. På siden av kommandobunkeren er det gjort en stor utgraving i fjellet til det som skulle bli en ny og større kommandoplass, men denne ble aldri fullført.

Etter krigen ble Bremnes fort brukt av det norske kystforsvaret. Det blelagt mange planer for utbygging men lite ble gjort i praksis.
Bremnes var et mobiliseringsfort frem til i 1994 da det ble nedlagt.