Kommandoplass

Kommandoplassen på Bremnes fort:

For at kanonene på kystfortene skulle ha et utgangspunkt for å kunne treffe målet sitt måtte det være en kommandoplass som hadde det overordnede ansvaret for koordinering av skytedata. En kommando-bunker ligger gjerne høyt i terrenget med kanonene på hver sin side. Fra kommandoplassen ble det utarbeidet skytedata fra opplysninger om avstand, kurs, fart, vindstyrke o.l. Disse opplysningene fikk kanonmannskapene fra kommandobunkeren via telefon/samband.

På Bremnes består kommandobunkeren av flere rom. Ut fra de opplysninger vi har fått så ble rommene 1-3 bygget først. Behovet ble større og bunkeren ble utvidet senere i krigen. På siden av kommandoplassen er det en stor utgraving i fjellet. Denne var tiltenkt en ny og kraftigere kommandoplass i Regelbau klasse tilknyttet fjellanlegg. Arbeidet kom aldri så langt. Rom 1-4 på tegningen nedenfor viser hvor peile og observasjons-utstyret var plassert. Rom 5-6 har vært sambandsrom og det er i disse rommene antennenisjer i veggene.


Tegning over kommandoplass slik den er i dag


Inngang kommandobunker

Øvre og nedre oberservasjonsrom


3 – Peile og observasjonsrom


2 – Original koplingsboks merket 25A 300V


2 – Observasjonsrom, regnemaskiner i rommet under


4 – Inngang til sambandsrom


5 – Sambandsrom


6 – Sambandsrom, her med bunkerovn


5 – Utgangsdør


Utgang