R515 MG-bunker

Regelbau 515 på Bremnes fort:

Litt øst for Bremnes fort ligger det en kraftig bunker. Dette er en Regelbau 515 maskingeværbunker. Regelbau betyr at det er bygget etter en standard og denne type bunker finnes flere plasser langs Atlanterhavsvollen. Inne i bunkeren er det i hovedsak et kamprom, et observasjonsrom og et oppholdsrom. Kamprommet besto av et maskingevær som pekte ut av bunkeren gjennom en solid stålplate i veggen. I denne bunkeren på Bremnes var målet å beskytte veien som passerer videre forbi fortet i retning Bodø.

På veien utenfor bunkeren var det veisperring og kontrollpost. I observasjonsrommet var det et periskop i taket slik at de hadde full oversikt over det som skjedde på utsiden. Oppholdsrommet består av sengeplasser for 6 mann, vedovn, sambandsutstyr, ventilasjonsanlegg og nødutgang.

Denne bunkeren er gasstett og det gikk med 380m3 betong til støpingen. Ytterveggene og taket er 2 meter tykt, de indre veggene er 0,8 meter. Bunkeren på Bremnes fikk tysk bygningsnummer «1» i «Festung Bodö».


Bunkeren sett fra utsiden


Inngang


Observasjonsrom, talerør vises på høyre vegg.
Dette ble brukt for å snakke inn til kamprommet.


Observasjonsrom, sjakt i taket for periskop


Oppholdsrom, elektriske koplingsbokser


Vedovn, fester etter senger til høyre


Kamprom med skyteskår for maskingevær


Utsikt mot veien fra skyteskår.


Ringstand, dette er en maskingeværstilling for 1 mann.
Den er vegg i vegg med R515 bunkeren.
Opprinnelig var denne ringstanden og MG-bunkeren adskilt,
men det har på 60 tallet blitt laget forbindelse mellom disse.