Russeleiren

Russeleiren ved Bremnes fort:

Litt sør for Bremnes fort, ved Storvollen i Løpsmarka, var det en fangeleir med russiske krigsfanger. Her var det brakker hvor fangene hold hus.

Krigsfangene var en del av arbeidsstyrken på Bremnes fort. Antallet fanger som var her er usikkert, men vi vet fra en oversikt fra 1943 at det var registrert 70 krigsfanger i leiren. I liste pr. mai 1945 var det registrert 53 krigsfanger i leiren.

Like ved leirområdet ble det laget en brønn som forsynte Bremnes fort med vann. Brønnen finnes der den dag i dag. Området rundt russeleiren er omgjort til boligområde og fritidsareale.

Russeleiren i mai 2011