Bunkere

Bunkere på Bremnes fort:

På Bremnes fort ble det oppført en rekke bunkere til ulike formål. Vi kan nevne blant annet ammunisjonsbunker, maskingeværbunker, mannskapsbunker, kommandobunker, dekningsbunkere, forlegningsbunkere og kanonbunker.

Disse bunkerene ble bygget i forskjellig styrke og klasse alt etter hva de ble brukt til og hvor utsatt de var. For eksempel så ble maskingeværbunkeren bygget i klasse B som vil si at den er bombe og gassikker og bygget med 2 meter tykke vegger og tak. Andre bunkere på fortet er bygget i for eksempel 1 meter tykke vegger og tak, eller mindre.

Det var store planer for videre utbygging av Bremnes men mye av dette ble ikke påbegynt før krigens slutt. Bildene under er tatt av en mann i tysk tjeneste på fortet og viser byggingen av to av bunkerne som fortsatt står på Bremnes.


Tegning over bunker 1 og 2

Bunker 1:


Forskaling av bunkeren


Den indre forskalingen


Vegger støttes opp


Armering av taket


Armering av taket


Armering av taket


Støpingen pågår


Bunkeren er ferdig støpt


Bunkeren sommeren 2007

Bunker 2:


Forskaling pågår


Støpearbeidet er påbegynt


Taket avrettes etter støpingen


Siste arbeid på taket


Bunkeren sommeren 2011