Hovedskyts

15cm kanonene på Bremnes fort:

Hovedskytset på Bremnes var 15cm Uto C16 L/45. Dette var opprinnelig
ubåtkanoner fra første verdenskrig. Kanonene ble produsert av Krupp
i Tyskland. Rekkevidden for kanonene på Bremnes var 16.000 meter.
Granaten som ble brukt veide ca. 45 kg.
Kanonene på Bremnes ble stridsklare i oktober 1940 og oppgaven var
å beskytte innseilingen til Bodø. Nærmeste kystfort til Bremnes var på
Langstranda og på Kjerringøy (Eidet).
Nedenfor er bilder av alle fire kanonstillingene. Ved alle stillingene ble
det bygget en ammunisjonsbunker. Ingen kanoner står igjen i dag.

 


Kart over kanonstillingene


Flyfoto tatt av det norske luftforsvaret i 1968

 

Kanon 1:

 


Tyske soldater ved kanonen. Stillingen er ikke ferdigbygget.

Kanon 2:


Tysk soldat ved kanon 2

Kanon 3:


Kanon 3, avstandsmåler i bakgrunnen


Kanon 3

Kanon 4:


Skivika og Rønvikfjellet i bakgrunnen


Bildet er tatt etter frigjøringen


Samme stilling 65 år senere