Fjellanlegget

Fjellanlegget på Bremnes fort:

Det ble på Bremnes bygget et stort fjellanlegg som ble benyttet som ammunisjonslager for kanonene. Ammunisjonen ble transportert på skinner, både inne i fjellet og ut til kanonene. Skinnegangen ligger fremdeles inne i anlegget, men på utsiden er den fjernet. Fjellanlegget blir i dag benyttet som selskapslokale og kan leies. Tegningen nedenfor over anlegget er markert med tall som henviser til bildene videre nedover.


1 – Hovedinngang


2 – Vanntank og aggregat


3 – Hovedinngang til venstre, toaletter til høyre


4 – Dame og herretoalett


5 – Tunellen fortsetter videre innover


6 – Selskapslokalet


7 – Garderobe brukt ved selskap


8 – Sjakt som går opp til toppen av fjellet


9 – Tunellen går videre


10 – Ammunisjonslager til venstre, videre tunell til høyre


11 – Tunellen nærmer seg slutten


12 – Nærforsvarsrom til venstre


13 – Skyteskår i veggen til nærforsvarsrommet


14 – Utgang mot kanonstillingene


15 – Utgangen sett fra utsiden