Ammobunker

Ammunisjonsbunker ved Bremnes fort

Øst for Bremnes fort ligger det en ammunisjonsbunker som ble bygget i 1941. Den er bygget etter en marinestandard tilsvarende Regelbau M145. De unike bildene under viser byggingen av bunkeren fra start til slutt. Det er ikke ofte det dukker opp slike bildeserier i dag. Personen som har tatt bildene var i tysk tjeneste og var med på byggingen av mange av anleggene som ble oppført i Bodø under krigen.


Tegning over ammunisjonsbunkeren


Utgraving av området hvor det skal bygges


Oppmåling av tomten


Oppmåling av tomten


Gulvet støpes


Gulvet støpes


Forskallingsarbeid


De indre rommene forskalles


3 store rom og 4 små er under forskalling


Det indre taket er ferdig


Taket og ytre vegger forskalles


Betongarbeidet påbegynnes


Støping


Tårn for helling av betong i forskallingen


Støpearbeidet er i gang


Armering av taket før støping


Bunkeren sett fra forsiden


Støpingen er ferdig, taket tettes med papp


Taket er komplett


Bunkeren er ferdig støpt, her med 2 innganger