Museumsbunker

Museumsbunker

Like utenfor museet ligger det en tysk bunker, type Vf 52a. Vf er en forkortelse for «verstärkt feldmäsigen ausbau» som på norsk blir «forsterket feltmessig bygning». Standardiserte bunkere fantes i flere typeklasser og Vf er en av disse. Bunkeren utenfor museet er i henhold til standardtegningene en mannskapsbunker. Det hendte seg at bunkere ble bygd og brukt til andre formål enn det de var tiltenkt for og det har nok skjedd i dette tilfellet. Hva bunkeren på museet spesifikt har blitt brukt til vet vi ikke helt sikkert, men det ene rommet er fullt av koplingsbokser for sambandslinjer så vi tror det har vært et knutepunkt for sambandet. I tillegg er det to antennenisjer i det ene rommet noe som også bekrefter bruk av samband. Bunkeren består i hovedsak av to rom og begge rom har inneholdt vedovn, strøm og samband. Alle tyske bunkere og anlegg fikk egne bygningsnummer. Disse ble ofte malt på veggen ved inngangspartiet. Bunkeren ved museet har enda bygningsnummeret i behold og det er «L 52». L er mest sannsynlig en forkortelse for «Leicht» og det betyr at bunkeren er i en lett utførelse, altså ikke bombe og gassikker.

Vi på museet har startet arbeidet med å restaurere bunkeren. Den har stått ubrukt i alle år og vi skal nå ha den som en del av utstillingen vår. Det skal bli et eget bunkermuseum som skal inneholde utstyr og materiell man fant i bunkere. Vi håper bunkeren kan åpnes for publikum høsten 2013. 


Inngang før restureringsarbeidet


Tysk bygningsnummer, L 52, vises enda på veggen


Gang med rommene til venstre


Rom 1, koplingsbokser for sambandslinjer


Rom 1, koplingsbokser for sambandslinjer


Rom 1, antennenisjer i veggen og plass for vedovn


Rom 2, ingenting igjen på veggene


Rom 2, inngang


Rydding av området rundt bunkeren starter, juli 2011


Inngang delvis gravd frem