- Siste nytt

Siste nytt arkiv:

- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

Siste nytt arkiv - 2011:

 

Gave fra Ovesen Elektriske AS - 5 april 2011:
I forbindelse med at Ovesen Elektriske er 10 år så deler de ut
10000 kroner i 10 måneder. Vi sendte en søknad og ble kåret
til den heldige vinner i april 2011. Takk for støtten Ovesen!

 

 

Legging av nytt gulv på museet - 3 april 2011:
Bodø kommune har sponset oss med nytt gulv til gangen på museet.
Det tok ikke lang tid før arbeidet kom i gang noe bildet under beviser.

 Dugnad på Bremnes fort - 31 mai 2011:
Nok en gang var ei dugnadsøkt unnagjort på Bremnes.
8 mann stilte med motorsager og spader. En del skog har blitt ryddet
i dag samt rydding i og rundt bunkere.

 


Rydding av skog rundt bunker


71 år siden Bodø ble bombet - 27 mai 2011:
Det er i dag 71 år siden Bodø ble bombet. Bodø krigshistoriske museum
holder åpent denne dagen for å markere dette. 15 personer omkom
bombingen av Bodø by 27 mai 1940. 2/3 av byens hus ble ødelagt i
hovedangrepet som fant sted klokken 17.55 denne dagen.

 

 

Dugnad på Bremnes fort - 19 mai 2011:
Så var det dugnad på Bremnes igjen. 7 mann møtte opp og gjorde
en flott innsats tross at det var regn i luften.
Det ble ryddet mye skog i dag. En nærforsvarsstilling med tilhørende
bunker ble påbegynt ryddet. Mannskapsbunker for en av
luftvernstillingene ble også påbegynt ryddet.

 


Rydding av bunker med stilling på siden


Her har det blitt fjernet mye skog for å få frem utsikten


Dugnad på Bremnes fort - 3 mai 2011:
I dag startet vi med årets dugnad på Bremnes fort.
Torbjørn ryddet skog. Thomas, Hans-Gunnar og Kevin gravde
fram en rasferdig inngang til en mannskapsbunker. Nå som
inngangen er kommet til syne vil det videre arbeidet bestå i å få
bunkeren ryddet innvendig samt satt opp gjerde på utsiden slik
at ingen faller ned og skader seg.

 


 

Maling av museet - 1 mai 2011:
Den utvendige malingen av museet startet i dag 1 mai 2011.
Nå som godværet har inntatt Bodø er det ingen problem for dugnads-
gjengen å ta i et strøk på veggen.

   

Maleri i gave til museet - 24 juni 2011:
Kunstneren Bodvar Skutvik har malt et bilde som illustrerer bombingen
av Bodø. Maleriet ble i dag overlevert til museet.
Den høytidelige overrekkelsen ble avsluttet med kaffe og kake.

  

Omvisning med BSS - 23 juni 2011:
Mandag 20 juni var BSS, befalsskolen for Sjøforsvaret, på besøk i
Bodø. De fikk seg en omvisning på Bremnes fort og på museet.
Vi synes det er kjempeflott at de tok turen innom oss.

 


Kommandobunkeren på Bremnes var åpen for en titt.


Gruppebilde på museet, her også med Torbjørn og Thomas.

 

Montering av flaggstang og skilting av museet - 21 juni 2011:
Dagens krafttak på museet har gått til montering av den nye flagg-
stanga. Nå er den på plass og flagget er heist.
I tillegg har vi fått i hus et nytt skilt som skal henge utvendig på
museet. Det vil bli montert fortløpende.

 


Flaggstanga med badeland og flymuseet i bakgrunnen.


5 meter langt er skiltet som skal på veggen.

YIT sponser museet med ny nødlysbelysning - 18 juni 2011:
YIT Bodø har gitt museet i gave 10 stk. nye Nødlys. Thomas L
som arbeider hos YIT vil stå for utskifting av dagens nødlysarmaturer
som ikke lenger er i orden.
Medlemmene i krigshistorisk forening Bodø takker for gaven. 

 

 

Oversiktskart på Bremnes fort - 15 juni 2011:
Det ble i dag hengt opp et oversiktskart på veggen til artillerihallen på
Bremnes. Kartet viser hovedtrekkene av det man kan finne på fortet
i dag. Kartet vil og bli brukt i programguiden for åpen dag i september.
Det vil bli jobbet videre med å få laget kartet i et større format.
Kartet inneholder 25 objekter rundt på fortet og 23 av disse objektene
vil få en egen merking med informasjon og bilder.
Kartet ligger i et bedre format under Bremnes fort/dokumentasjon.

 

 

 

Dugnad på Bremnes fort - 14 juni 2011:
Den ukentlige dugnaden er unnagjort, også denne gangen med 4 mann.
Det ble ryddet mye skog på toppen rundt kommandobunkeren og
vannreservoaret. Hans-Gunnar gravde fram noe spennende som
vi enda ikke vet helt hva har vært.
Vi oppdaget en inskripsjon på restene av det som skal ha vært en
latrine. Inskripsjonen lyder "20 IV - 1941 -".
Er denne bygget av Bau-Btl 20/IV eller er det Hitlers bursdag,
20 april, denne inskripsjonen antyder?
Det var en flott dugnad med nydelig vær og kanskje litt for mye mygg.

 


Rydding av skog rundt grillplassen på toppen


Vannreservoaret ser dagens lys


Hans-Gunnar gravde fram dette betongsnadderet


Restene av latrine med inskripsjon

 

Flaggstang på museet - 9 juni 2011:
Museet har nå fått ei spiller ny flaggstand i hus.
Denne skal monteres opp på utsiden og fundamentet ble støpt i dag

 


Flaggstanga er kommet i hus


Fundamentet for flaggstanga, minner nesten om en tysk stilling


Dugnad på Bremnes fort - 7 juni 2011:
4 mann og 4 timer var resultatet fra dagens dugnad på Bremnes.
Det ble i hovedsak ryddet langs veien opp til toppen. Resultatet ble
meget bra så langt. Veien er nå bred og fin så man slipper å gå
mellom greiner og busk. En kveld til så er vi i mål med denne delen.
Da har vi nådd grillplassen like ved kommandobunkeren.
Litt leting etter skjulte skatter ble det og. Derimot så ble det ikke så
store funn. Litt plank eller sviller som var nedgravd dukket opp.

 


Her ryddes det skog langs veien


Graving etter skjulte skatter langs veien


Havtåka lå tjukk, her ser vi bare toppen av Landegode

Merking av objekter på Bremnes - 25 juli 2011:
Merkingen av objektene på Bremnes fortsatte i dag. 6 merkinger
er nå kommet på plass. Dette er fjellanlegget nord og sørside,
MG ringstand, artillerihall/kanon, 5cm kwk og R515 bunkeren.

  

Merking av objekter på Bremnes - 23 juli 2011:
Arbeidet med merking av 25 objekter på Bremnes fort er i gang.
Thomas med familie har i dag vært på Bremnes og slått ned 15
påler som det skal monteres skilt på. Objektene det dreier seg om
er blant annet kanonstillinger og bunkere. På ytterveggen til
artillerihallen henger det et kart som viser hvor disse 25 objektene
er lokalisert. Merkingen skal være ferdig til åpen dag som skal
arrangeres på Bremnes 11 september.

 


Foto: Christoffer Evensen

 

Avisomtaler - 21 juli 2011:
Det har i det siste vært et par artikler i Avisa Nordland om det
som pågår på museet. 8 juli kunne vi lese en artikkel om overleveringen
av maleriet fra Bodvar Skutvik og 9 juli var det en artikkel om
skiltmonteringen på museet.
Artiklene kan sees under og ved å klikke på dem får du et større
bilde slik at det blir leselig.

  

Skiltmontering på museet - 19 juli 2011:
I dag ble museet skiltet på sørveggen. Et tilsvarende skilt ble
montert på andre siden for et par uker siden.
Museet er nå nymalt og skiltingen er kommet på plass.

 

 

Dugnad på museet - 15 juli 2011:
Fortsettelsen på gravingen har i dag pågått. Hans-Gunnar og
Kevin har gravd fram mere masse rundt bunkeren. Kabelgrøft
har blitt gravd fram til musset og kabel er kommet i bakken.
Lys og strøm skal det bli etter hvert.
Torbjørn har malt videre på museet og nå er det like før det
arbeidet kan avsluttes.

 


Malingen nærmer seg slutten


Inngangspartiet til bunkeren


Piperør og antenneoppføring på toppen av bunkeren

 

Dugnad på museet - 14 juli 2011:
Det ble graving i dag og, men denne gangen på museet. Der har vi
en bunker som skal bli til et eget lite museum etter hvert.
Hans-Gunnar og Kevin jobbet mange timer for å få gravd fram
inngangene til bunkeren. Det skal videre lages en trapp ned til
inngangene. I tillegg etablerer vi en MG stilling like ved bunkeren.
Thomas har jobbet inne et par timer og har fått montert opp to
nye nødlys.

 


Graving rundt bunkeren


Markeringslys montert over utgangsdør

 

Graving på Bremnes fort - 13 juli 2011:
I  dag startet arbeidt med å få lys i to av stolpene utenfor fjellanlegget
på Bremes fort. En kabelgrøft må graves mellom stolpene og videre
fra den ene stolpen og ned til en bunker hvor lysene skal forsynes
fra. I bunkeren blir sikringsskapet plassert og lysene vil bli styrt
over en fotocelle. Lysene skal være i drift når mørket kommer.

 

 

 

Museet har fått skiltet på veggen - 7 juli 2011:
I  dag har Torbjørn, Ole, og Rolf montert skiltet ute på
museumsveggen. Det gjør seg godt der da det er 5 meter langt og
vises fra Hålogalandsgata. Godt jobba gutter!

 

 

Dugnad på Bremnes fort- 5 juli 2011:
Dagens dugnad på Bremnes gikk til å få på plass en ny informasjons-
tavle som vi har fått overtatt fra Nyholmen skanse.
Infotavlen trenger et strøk maling for så litt informasjon og kart
over Bremnes fort.

 

  

 

Onninen sponser oss med metalldetektor - 4 juli 2011:
Elektrogrossisten Onninen i Bodø har gitt museet og Bremnes fort
en metalldetektor i gave. Metalldetektoren er produsert av Elit og kan
søke hele 1,5 meter dypt i bakken. Denne gaven kommer til å bli
flittig brukt på Bremnes fort. Takk for støtten Onninen!

 Merking på Bremnes fort - 19 august 2011:
Merkingen av objekter på Bremnes er ferdig for denne gang.
Totalt 23 objekter har blitt merket.
Det ble i dag montert opp et nytt oversiktskart på oppslagstavlen.
Kartet er på 70x100 cm og viser Bremnes med objektene som har
blitt merket nå i sommer.

 

 

Litt nytt her og der på en tirsdag - 16 august 2011:
Det er tirsdag og museet har vært åpent. Torbjørn har hatt vakt og
han fikk unna litt forefallende arbeid i vinduskarmene.
På Bremnes har nytt sikringsskap kommet opp i en av bunkerne.
Dette vil forsyne bunkeren med strøm samt utelysene ved fjellanlegget.
I går fikk Kevin gravd ned litt mer av kablingen for utebelysningen.
Om ikke mange dager vil dette arbeidet være ferdig.
Det nærmer seg åpen dag som skal arrangeres 11 september.
Litt mere rydding rundt på fortet må nok gjøres. Den nye informasjons-
tavla fikk Hans-Gunnar malt i dag. Nå venter vi bare på det nye

kartet som skal henge på tavlen :)

 


Nytt sikringsskap i bunkeren


Informasjonstavle på Bremnes fort

 

Merking av objekter på Bremnes - 14 august 2011:
Det nærmer seg slutten på arbeidet med merking av objektene
på Bremnes fort. Totalt 22 av 23 objekter har nå blitt merket.
Den siste får komme til uken, noen har fjernet en av stokkene
som ble slått ned under arbeidet den 23 juli. Vi får håpe at resten
får stå i fred! Det har i dag vært en kjempefin dag i Bodø med godt
over 20 grader. Flere tok turen til stranda på Bremnes for en dukkert
i sjøen. Klikk på bildene under for å få dem større.

 


Merking av kanonstilling 1


Utsikt fra kommandobunker


Merking av kommandoplass


Stranda på Bremnes fort

Bunkergraving på Bremnes - 29 september 2011:
Frode Kirknes, som er kjent for å rydde og sikre krigsminnene i byen,
har i de siste dagene jobbet i maskingeværbunkeren på Bremnes.
Han holder på å tømme nødutgangen, som er en 4 meter høy sjakt,
for jord og sand. Dette er en stor jobb da det er rimelig store
mengder som må graves frem for hånd. Foreløpig har han fått
jorda og sanda inn i bunkeren, men den må også bæres ut.
Planen videre er å sikre toppen av nødutgangen med en luke, samt
få etablert en stige inne i nødutgangen slik at den kan benyttes.

 


Frode samler massene fra nødutgangen


En liten del av det han har gravd ut

 

Kulturminnedagen 2011 - 11 september 2011:
Kulturminnedagen 2011 ble i dag arrangert og i den forbindelse
holdt vi Bremnes fort åpent for publikum. 300++ møtte opp
til omvisninger, konkurranse, vandring på fortet samt enkel servering.
Konkurransen var populær og vi har trukket 5 vinnere som får
hver sin Bremnes fort t-skjorte:

Ragnhild Evensen
Steinar Nilsen
Turid P. Hansen
Odd Thomassen
Eckhard Schmidt

Vi gratulerer! Mere om åpen dag på Bremnes kommer som egen
side under Bremnes fort.

 


Åpen dag på Bremnes, 11 september 2011


Dugnad på Bremnes - 29 oktober 2011:
Så ble det endelig lys i stolpene på Bremnes.

Torbjørn, Robert, Thomas og Aleksander har i dag fått gjort
ferdig arbeidet med lys rundt fjellanlegget. I tillegg har Torbjørn
og Robert fått saget ned en del trær samt gjort litt forefallende arbeid
i fjellanlegget.

 Omvisning på museet - 26 november 2011:
Det ble i dag arrangert omvisning på museet med Bodø frimurerloge.
På bildene ser vi blant annet at museet mottar gaver fra Audun Spjell.
Vi ble her overrakt en gammel koffert og ryggsekk fra krigens dager i
tillegg til et firebinds verk med bilder og info om Norske falne under 2. verdenskrig. Vår dyktige guide-duo Odd Horsdal og Ole Jørgen Karlsen ledet dagens omvisning.

  

Julebord på museet - 18 november 2011:
Årsfesten ble i år som i fjor arrangert på museet. Rundt 20 feststemte
møtte opp til en trivelig kveld med god mat og drikke.
Ole Jørgen med sin fru sto for matserveringen noe alle satte pris på.
Det ble delt ut priser for diverse innsatser i året som er gått og nye
medlemmer ble presantert. Resten forblir uskrevet :)

  

Billetter på museet - 17 november 2011:
Da har vi på museet endelig fått inngansbilletter som våre gjester
vil få når de besøker oss. Resultatet ble slett ikke værst og denne
serien med billetter har blitt trykket i 1000 eksemplarer.
Vi takker Coop Nordland som har sponset trykkingen for oss.

 


Forsiden av billettene


Baksiden av billettene

 

Høst på Bremnes Fort - 4 november 2011:
Høsten er kommet til Bodø, men det dukker enda opp skyfrie
dager med sola som varmer fra himmelen.
Her følger noen høstbilder fra Bremnes. Det har blitt ryddet litt
skog i det siste rundt kanonstillingene noe som har gitt et godt resultat.

 


Fra luftvernstilling mot Kjerringøy


Langegode sett fra kommandoplass


Rydding av skog ved kanon 3


Utsikt fra feltkanonstilling

 

Nytt på museet - 2 november 2011:
Tirsdag 1 november var åpen dag på museet og mange av våre
medlemmer tok veien dit for litt dugnad og kaffekos.
Arbeidet med å innrede loftet er i gang, rydding pågår i denne stund.
Etablering av ny trapp opp til loftet er og under planlegging.
Utstillingene på museet er under stadig endring og utbedring.
Dørterskelene er på vei til å forsvinne slik at museet blir tilpasset alle
type brukere. Dette er bare noe av det som foregår i disse dager.

 


Informasjon om frigjøringen settes på veggen


Dørterskelene fjernes

 

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011